Jak se natáčel film o R.R.H.

25.11.2019 21:07

Šest dní natáčel Tomáš Belka v Rožmitále scény pro dokumentární drama o spisovateli R. R. Hofmeisterovi. Před dvěma týdny se snímaly komentáře o jeho životě a díle, na nichž se podílel i provozovatel tohoto webu a autor spisovatelovy monografie a teď od pátku do včerejška to byly hrané scény. Při nich bylo zapotřebí nejen mnohem víc členů ve štábu, ale hlavně herců, komparzistů a pomocného personálu. Odhadujeme, že při natáčení se prostřídalo nejméně čtyřicet lidí.

Hofmeistera od dětství po zralý věk ztvárnili rožmitálský školák Vojtěch Mrázek, divadelní herec Jakub Koudela (narozen v Příbrami, absolvent DAMU a známý z několika filmů a TV seriálů jako např. První republika) a dlouholetý zastupitel města Rožmitálu a populární osobnost Miloslav Maroušek, jenž si roli spisovatele vyzkoušel už při jeho loňském výročí.

Belkovi při natáčení pomáhali kamarádi z Rožmitálu a okolí a především ze skautské organizace. Například roli Hofmeisterovy manželky a celoživotní lásky ztvárnila skautka Tereza Sladovníková z Horčápska. Významnou roli ovšem sehrála i Tomášova rodina počínaje bratrem Matějem, jenž po celou dobu klapal klapkou, otcem Vladimírem, který kromě přepravy personálu řešil nenadále situace a maminky Dagmar, jež se starala, aby štábu nekručelo v žaludku.

Povel režiséra “akce“ zněl v Rožmitále na mnoha místech, například u Rybovy mohyly, na Aleji Johanky a u mohutné lípy, před farou ve Starém Rožmitále, na nádvoří zámku, v Podbrdském muzeu, na staré voltušské cestě, před Hofmeisterovým rodným domem, v rožmitálských Benátkách, v bezděkovské myslivně či na zahradě domu u Podzámeckého rybníka, v němž spisovatel 38 let žil a napsal téměř všechny knihy. Pro natáčení svatby v kostele bylo v sobotu odpoledne dokonce z poloviny uzavřeno rožmitálské náměstí.

Hotový film, poté co v pražské Střední průmyslové škole sdělovací techniky projde do konce března střižnou a postprodukcí, bude mít patnáctiminutovou stopáž. Všichni, kteří se na jeho vzniku podíleli, ale i mnoho dalších zájemců, by jistě uvítalo, aby vznikla ještě delší verze, která by se promítala v městě, kde Hofmeister žil a psal a Belka filmoval.

Další snímky z natáčení najdete na https://www.staryrozmital.cz/news/postavu-hofmeistera-ztvarnili-tri-herci/

Filmový štáb v užším provedení. Na některých scénách se ale podílelo až několik desítek lidí. Tomáš Belka uprostřed u kamery

Desetiletý Roušek, jak Rudolfovi doma říkali, si půjčil od starorožmitálského faráře Třebízského knížku Pod skalami. Netušil jak ho poznamená. Po přečtení miloval ze všeho nejvíc český národ, nenáviděl Němce a neuznával náboženství. A to po celý život. Byli to totiž v povídce právě Germáni, kteří krví a železem rozvrátili pohanské hradiště, zabili dětské hrdiny a Čechům násilím vnutili víru v jednoho boha.

Budoucí manželku, dceru hostinského, si našel v čížovské hospodě (ve filmu bezděkovská myslivna). Ta když ho poprvé spatřila, tak málem rozbila sklenici. O jejich seznámení a svatbě čtěte víc na https://www.rrhofmeister.cz/news/hofmeisterova-svatba-jemu-bylo-30-neveste-18/

Po roce byla v kapli zámku v Čížové u Písku svatba. Ve filmu kapli nahradil kostel na náměstí v Rožmitále. Po celou dobu natáčení byla velká zima. Tady se nevěsta se ženichem hřeje v chodbě Panského domu

Hofmeisterova expozice v Podbrdském muzeu jako spisovatelova pracovna. Zde napsal téměř 40 děl, což dokumentují jeho knihy vystavěné na stole. Pokud jde o zmuchlané papíry kolem, tak se filmaři – asi právem – domnívali, že ne všechen text se autorovi napoprvé povedl

Rodinná idyla na zahradě Hofmeisterova domu u Podzámeckého rybníka v Rožmitále. Spisovatel, manželka Marie, nejstarší dcera Ludmila, syn Rudolf a před pár měsíci narozená dvojčátka Helenka a Bohumilka. Pokud jde o psíka, tak nevíme, zda Hofmeisterovi nějakého měli, či ne. Oříšek architekta Pešty, který nyní dům vlastní, se však od filmařů nehnul. Takže i on bude teď slavný.

 


 

 

 

 

Kontakt

PhDr. Jindřich Jirásek Alej Johanky z Rožmitálu 74
Starý Rožmitál
262 42 Rožmitál pod Třemšínem
jindrich.jirasek@email.cz