Jeho dílo

Jeho literární tvorba má široký záběr a R. R. Hofmeister by měl určitě zaujímat významné místo nejen v lexikonu českých literátů, ale i ve specializovaných slovnících spisovatelů píšících o pravěké historii lidstva, předkřesťanském období dějin, science fiction či fantastiky. Proslavil se zejména svými průkopnickými díly o pravěku, psal ale i o pohanském období lidstva, o Praslovanech, zpracoval biblické náměty i příběhy z Persie a v mnohých povídkách oslavoval své rodné Podbrdsko. Jeho fantazie pracovala na plné obrátky a tak si často posteskl, že jeho vidiny jsou tak životné, že mu pro jejich vyjádření nestačí ani slova.

Kontakt

PhDr. Jindřich Jirásek Alej Johanky z Rožmitálu 74
Starý Rožmitál
262 42 Rožmitál pod Třemšínem
jindrich.jirasek@email.cz