O něm

Jeden literární kritik nazval R. R. Hofmeistera xenofobním vlastencem. Ano, miloval svou vlast, nenáviděl Germány a všechno a všechny, kdo by mu chtěli vlast pohanět. Navíc s Germány odsuzoval i římskokatolickou věrouku, kterou právě oni ohněm a železem šířili ve střední Evropě. Proto obdivoval předkřesťanské pohanské Slovany a jejich věkožízné bohy. Jeho názory, které si utvořil už v mládí, se táhnou jako červená niť celým literárním dílem, které důkladně započal teprve ve věku padesáti let.

Kontakt

PhDr. Jindřich Jirásek Alej Johanky z Rožmitálu 74
Starý Rožmitál
262 42 Rožmitál pod Třemšínem
jindrich.jirasek@email.cz