Monografie

Monografii s názvem Rudolf Richard Hofmeister a podtitulem Nezasloužený osud průkopníka literární fantastiky vydala v říjnu 2014 pražská firma Double Impact, s.r.o. (   www.doubleimpact.cz   ). Autorem je Jindřich Jirásek, který je sice trvalým bydlištěm v Praze, ale srdce má v Rožmitálu pod Třemšínem. Tvoří na chalupě ve Starém Rožmitálu a provozuje webovou stránku www.staryrozmital.cz.

Kniha v první části mapuje životní osudy spisovatele od dětství v Rožmitále, přes jeho pobyt v Praze až po návrat do rodného města, v němž strávil všechna plodná literární léta. Na 147 stranách podrobně rozebírá jeho literární tvorbu a snad vůbec poprvé seznamuje veřejnost s jeho vyhraněnými názory na společnost, národy i lidské vlastnosti. Už názvy jednotlivých kapitol jako například: Vlast, Politika, Mojžíš, Praslované, Pravěk nebo Křesťanství dávají tušit, co Hofmeistera zajímalo.

Druhá část monografie přináší téměř na 200 stranách ukázky z jeho tvorby. Povídky a črty z pravěku, rodného kraje, ze slovanské historie či statě zcela fantaskní nebyly od jeho smrti v roce 1934 nikdy zveřejněny a některé dokonce zůstaly jen v rukopise.

Autor monografie dva roky studoval všechny Hofmeisterovy knihy, desítky statí v tisku, související literaturu i menší část jeho pozůstalosti uložené v Podbrdském muzeu v Rožmitále p. Tř. Především však čerpal z literárního dědictví jeho a jeho největších přátel v Praze, se kterými si nejvíce dopisoval. To je uschováno v literárním archivu Památníku národního písemnictví.

Kontakt

PhDr. Jindřich Jirásek Alej Johanky z Rožmitálu 74
Starý Rožmitál
262 42 Rožmitál pod Třemšínem
jindrich.jirasek@email.cz