Přespolní oud z Rožmitálu

24.06.2017 08:07

Hofmeister byl za svého literárního života členem několika uměleckých spolků. Jejich členové se ovšem setkávali většinou v Praze a hlavní město – to bylo pro rožmitálského spisovatele příliš daleko, takže spíše si se svými druhy jen korespondoval. Však si jej také proto dobírali. Například mu věnovali báseň:

Pravěk našel svého majstra

v tlustospisech od Hofmeistera.

Přespolní oud je z Rožmitálu,

tož mu vzdejme čest a chválu.

Publikovaná fotografie je velmi vzácná, neboť výjimečně zachycuje Hofmeistera (stojící druhý zprava) na setkání nejstarších členů Kroužku přátel profesora Jana Voborníka v roce 1934. Snímek byl vlepen do ročenky Čtvrtky, kterou tento umělecký spolek v nepatrném nákladu vydával. Pro ročenku napsal Hofmeister zábavný fejeton na - pro něj netradiční téma – o působení vína na spisovatelovu představivost a tvorbu.

Kontakt

PhDr. Jindřich Jirásek Alej Johanky z Rožmitálu 74
Starý Rožmitál
262 42 Rožmitál pod Třemšínem
jindrich.jirasek@email.cz