Před 90 lety zažil Starý Rožmitál patrně největší slávu

08.06.2020 17:02

Z popudu spisovatele R. R. Hofmeistera se o Svatodušních svátcích 7. až 9. června roku 1930 uskutečnila ve Starém Rožmitále slavnost usazení pamětní desky na stavení Bartoloměje Sadílka. Když se spisovatel pídil po podkladech pro svoji knihu Probíjení, v níž rovněž píše o vůdci selské rebelie v roce 1738, určil, že jeho bydlištěm byl, jistě však ne původní, statek v nynější Rybově ulici.

Slavnosti, na níž se podíleli i rodáci a krajané z Ameriky, se zúčastnilo několik stovek lidí. Celý Starý Rožmitál byl na nohou a po dva dny a dvě noci střídala akce akci.

Místní osvětová komise, která za spolupráce politických stran a místních profesních sdružení akci zorganizovala, dokázala ze slavnosti vykázat i zisk, z něhož pořídila například skříň pro obecní knihovnu či obraz prezidenta Masaryka. Podle přání amerických krajanů byli rovněž obdarováni místní chudí. A těch bylo v té době hodně. Především díky obrovské nezaměstnanosti během hospodářské krize.

Cílem slávy však nebyl jen zisk, ale především utužení občanské vzájemnosti ve vsi a deklarování české pospolitosti, kterou nepřekoná ani oceán. Ostatně vlastenectví a hrdost na český národ se nese celým dílem R. R. Hofmeistera a nejinak tomu bylo při slávě ve Starém Rožmitále, kterou vymyslel a pomáhal realizovat.

Předseda místní osvětové komise Daniel Petráň na závěr m.j. pronesl:

„Na akci se sdružily se všecky politické strany v naší obci ke svorné práci a bylo radostí pozorovati, jak všichni bez rozdílu spojili své síly ke zdárnému dílu, které vyvrcholilo touto naší dnešní krásnou slavností.

Budou-li i v budoucnosti občané naší milé a starobylé vesničky, daleko přes 700 let staré, tak svorně k jejímu povznesení pracovati, jako tomu bylo při této věci, pak jistě bude Starý Rožmitál jednou z nejvzornějších obcí v republice – a to aby se stalo, jest jistě přáním všech našich dobrých lidí. A této trvalé a plodné naší svornosti volám z hloubi duše vroucí: Zdar“

Poznámka na závěr: Majitelé v této době rekonstruovaného stavení zasadí pamětní desku na podzim opět na stejné místo.

Pamětní deska

 

Kontakt

PhDr. Jindřich Jirásek Alej Johanky z Rožmitálu 74
Starý Rožmitál
262 42 Rožmitál pod Třemšínem
jindrich.jirasek@email.cz