Praštila diplomem a utekla za láskou

11.06.2020 14:50

Dnešní sedmdesátníci ji mají stále z prvního stupně základní školy v Rožmitále p. Tř. v živé paměti: usměvavá, laskavá, spravedlivá, jež nikdy nezvýšila hlas. Narodila se 12. června 1900, tedy před sto dvaceti lety, jako nejstarší dcera spisovatele R. R. Hofmeistera.

Její životní dráha nebyla jednoduchá, natož lehká.

Od dětství chtěla být učitelkou, otec ji poslal do Českých Budějovic do šestitřídní střední dívčí školy (lycea) poskytující všeobecné vzdělání a pak hledal učitelský ústav, ovšem – vzhledem k jeho zásadnímu odporu k církvi a náboženství celkově – pouze světský.

Psal po celých Čechách, ale všude měli plno. Jedině, kde by Ludmilu vzali, byl učitelský ústav Kongregace školských sester de Notre Dame u sv. Anny v pražské Ječné ulici. „Do kláštera!“, zoufal si Hofmeister v dopise Karlu Čapku Chodovi.

Učitelskou kariéru začala Liduška, jak ji doma říkali, v roce 1919 ve Lnářích. Otec sice pomýšlel na hlavní město, aby neskončila v „nějaké bídné, blátivé vsi“, ale věděl, že „vyhlídka na Prahu je něco jako popelčin střevíček a královský princ.“

Za rok ovšem stejně bylo všechno jinak. Ludmila se zamilovala do Vladimíra Pavrovského, nájemce dvora ve Vranovicích č. p. 66, narozeného v rodině českého učitele v Kyjevě. V prosinci 1920 byla ve Vranovicích svatba a Liduška se místo za katedrou otáčela na poli a v kravíně. Však se také otec rozčiloval: „Každý tatík je jen k tomu, aby řekl své ano k něčemu, co by se i bez jeho vůle stalo, a čert ví, že ty ženské praští dekretem učitelským, jakoby to byl jen kornoutový papír – jen když se mohou vdát!“ Hned však přiznává, že i jemu se ve dvaceti vařila krev... „Liduška bude míti mnoho a mnoho práce a starostí, není to maličkost, z učitelky jíti do dvora.“

Za deset let Vladimír Pavrovský nečekaně umírá na lavičce rožmitálského nádraží na mrtvici. Ludmila Pavrovská zůstala sama se dvěma syny, devítiletým Vladimírem a pětiletým Miroslavem.

Oblíbená rožmitálská učitelka se dožila 85 let a zemřela 19. března 1985.

Ludmila Pavrovská s rodiči, sourozenci a syny Vladimírem a Miroslavem na zahradě jejich domu v Rožmitále

S ředitelem obecné školy v Rožmitále Chalupeckým a svou třídou v roce 1938

Jako důchodkyně s vnukem a snachou

O jejím muži a hlavně o tchánovi Miroslavu Pavrovském, profesoru na reálkách v carském Rusku, jenž prožil hodně pohnutý život, si můžete přečíst na https://www.rrhofmeister.cz/news/co-v-hofmeisterove-monografii-neni/

 

 

Kontakt

PhDr Jindřich Jirásek Alej Johanky z Rožmitálu 74
Starý Rožmitál
262 42 Rožmitál pod Třemšínem
jindrich.jirasek@email.cz