Pocta Hofmeisterovi

15.03.2016 23:17

V knize Střední Brdy – hory uprostřed Čech (zprávu o jejím křtu viz níže) je R. R. Hofmeister právem zmiňován na několika místech a v oddílu Poznámky a literatura je rovněž uvedena Hofmeisterova monografie (https://www.rrhofmeister.cz/o-nem/monografie/ ).

Co ale překvapilo, tak to je množství úryvků z Hofmeisterových životopisných knih. Postupně vydal celkem tři (Kořeny, Probíjení a Cesta člověka) a z prvních dvou, v nichž vzpomíná na Podbrdsko, jak je znal z vyprávění předků i ze svého dětství, jsou výňatky. Z Probíjení jich je šest a z Kořenů dokonce deset. Postřehy rožmitálského literáta jistě přispěly k čtivosti nové knihy.

Hofmeisterovi, „který společně s Eduardem Štorchem začátkem 20. století položil základy české pravěké prózy“, je v publikaci věnována i celá jedna kapitola, vlastně brdský příběh, který pod názvem Výprava za brdskými poklady, napsala Zdeňka Sůvová.

Autorka, inspirovaná spisovatelovými vzpomínkami na dětství v Rožmitále, kdy byl fascinován otisky pravěkých rostlin v mirošovickém uhlí a trilobitem, který dostal v rámci dětské výměny, popisuje zážitky současného kluka. Ten dostane od kamaráda také trilobit, díky němuž cestuje po Brdech v čase od kambria až po současnost a na počítači prožívá podivuhodné proměny zdejší přírody i člověka.

Kniha Střední Brdy – hory uprostřed Čech jistě přispěje k další popularizaci díla spisovatele Rudolfa Richarda Hofmeistera, a to je před blížícím se 150. výročím jeho narození jen dobře.

Kontakt

PhDr. Jindřich Jirásek Alej Johanky z Rožmitálu 74
Starý Rožmitál
262 42 Rožmitál pod Třemšínem
jindrich.jirasek@email.cz