Mohl se Hofmeister setkat s Gangloffem? – 2/2

21.05.2019 02:09

„Lesmistr Gangloff zemřel, když mi bylo jedenáct roků a viděl jsem jej jen několikrát“, vzpomíná v knize Probíjení R. R. Hofmeister.

„Po prvé, jak se dobře pamatuji, to bylo, když jsem mu nesl srnčí kůži, pěkně vydělanou, se srstí, se světle šedou podšívkou, červeným vroubkovaným a do varhánků nabíraným suknem lemovanou, v jejíž hlavě byly vysazeny podivuhodně věrné skleněné oči.

Paní lesmistrová, dáma kromobyčejně krásná, ale velmi šetrná, dala mi „od cesty“, či jak jsme jako děti říkávaly „vocesty“ kousek cukru a lesmistr Gangloff, starý, šedivý pán, mne vzal za ruku a vedl mne do salonku, kde srnčinu položil na podlahu vedle stejně rozprostřené kůže dančí, a ukázal mi na dlouhou stěnu proti oknům, kde jsem spatřil nádhernou věc, všechny možné druhy růžků i parohů, zavěšené v překvapujícím uspořádání ve velikém, celou stěnu vyplňujícím oblouku.

Oblouk počínal na levé straně stěny nepatrnými parůžky brouka roháče, vedle nich byly větší již růžky brouka Herculesa, za nimi nejmenší podkožní hrbolky parůžkové mladičkého srnčátka, a tak stále větší a větší parůžky srnčí a potom jelení, všecky na ozdobně vyřezávaných tabletách, až pak uprostřed oblouku trůnily obrovské parohy cizokrajného jelena velkorohého a následovaly v řadě zase menší a menší, až na konci oblouku byly zase jen broučí kusadlové parůžky roháče.

Na nic jiného si nepamatuji z pokoje lesmistrova, jen na tento nádherný oblouk růžků a parohů, a pak také na to, jak se lesmistr mému úžasu usmíval.“

K vyprávění ještě jedna Hofmeisterova poznámka o pár řádek dál: „Gangloff rád zacházel do lesních samot, kde se oddával přemýšlení o svých vynálezech. A tu jej nikdo nesměl vyrušovati.“

K Hofmeisterově poznámce si dovolujeme i my přidat poznámku o samotném spisovateli. I on miloval hluboké brdské lesy, v nichž při dlouhých osamocených procházkách čerpal sílu a sbíral podněty pro své literární počiny. Že by se inspiroval lesmistrem Gangloffem?

Tady obývali manželé Gangloffovi jeden z bytů. V objektu před hlavní branou do zámku je nyní Zámecká hospoda.

11. května - v den  210. výročí Gangloffova narození uspořádalo Podbrdské muzeum komentovanou procházku po jeho stopách v okolí Rožmitálu

 

Kontakt

PhDr. Jindřich Jirásek Alej Johanky z Rožmitálu 74
Starý Rožmitál
262 42 Rožmitál pod Třemšínem
jindrich.jirasek@email.cz