Jak se spisovatel zmýlil

07.12.2020 20:31

Na našem druhém webu www.staryrozmital.cz, který je – jak už název vypovídá – věnován Starému Rožmitálu, ale i jeho okolí, historii a současnosti, jsme dnes v Novinkách skončili desetidílný seriál o osudech rožmitálského zámku a panství kolem roku 1620. K letošnímu velkému vzpomínání bitvy na Bílé hoře, jsme se připojili i my popsáním osudu rodu Griespeků, nejdříve katolickému a poté protestantskému, který v té době na Rožmitálu vládl.

Bratři Florián a Jan Jaroslav se připojili na stranu českých protestantských stavů proti katolickému císaři Ferdinandu II. a po prohře na Bílé hoře samozřejmě o všechno přišli a celý jejich majetek císař daroval pražskému arcibiskupovi.

Osudy obou bratrů beletristicky zpracoval v roce 1912 R. R. Hofmeister v povídce Marradas v Rožmitále*), v níž sleduje skutečnou událost, která se stala v době obléhání katolické Plzně generálem Mansfeldem. Mylně však svůj příběh zasadil do roku 1621, tedy po Bílé hoře, kdy už byl odpor českých stavů zlomen. Protestantský Mansfeld Plzeň totiž obléhal a dobyl na konci roku 1618. Při dataci spisovatel patrně vycházel z údajů v monografii Rožmitál od Františka A. Slavíka vydané v roce 1890. Špatný rok ale dramatickému vyprávění vůbec nevadí.

*) Povídka je zveřejněna v knihách Rožmitálské obrázky a Nové rožmitálské obrázky.

Obléhání Plzně roku 1618 na mědirytině

Kontakt

PhDr. Jindřich Jirásek Alej Johanky z Rožmitálu 74
Starý Rožmitál
262 42 Rožmitál pod Třemšínem
jindrich.jirasek@email.cz