Ilustrátor Jan Konůpek

18.03.2017 07:58

V květnu před sto lety navázal R. R. Hofmeister spolupráci s malířem a ilustrátorem Janem Konůpkem, přesněji řečeno s návrhem ilustrovat spisovatelova díla přišel sám o patnáct let mladší Konůpek. S nadšením četl Hofmeisterovy fejetony a články o pravěku v Národních listech a tak si napsal o jeho adresu do redakce. 1. května 1917 poslal do Rožmitálu první dopis a tím započalo spisovatelovo a ilustrátorovo plodné spolupůsobení při vydávání „pravěkých“ knih.

Jan Konůpek (1883 – 1950) ilustroval za svůj život přes 600 knih a vytvořil pro ně na 4500 obrázků, od roku 1913 byl profesorem kreslení na státní průmyslové škole a poté na státní grafické škole.

Přestože si oba pravidelně psali až do spisovatelovy smrti v roce 1934, nikdy se osobně nesetkali, i když Konůpkovu Plzeň a Hofmeisterův Rožmitál dělilo je 45 kilometrů.

Korespondenci obou umělců zamýšlel za protektorátu vydat Kruh přátel díla Jana Konůpka – Okénko. Knihtiskař Karel Kryl (otec písničkáře Karla Kryla) začal v Kroměříži s tiskem knihy s jejich dopisy v roce 1942. V některých, tehdy vytištěných dopisech ale vydavatelé museli vynechat věty s protiněmeckým obsahem, ale ani to nestačilo. Když Kryl vytiskl 48 stran, zakázaly německé úřady další tisk knihy.  Až v roce 1949 se mu podařilo zkompletovat pouhých sto výtisků, neboť část archů podlehla zkáze.

Vzácná kniha na uměleckém papíru, formátu A4 a s nerozřezanými archy volně vloženými v obálce, má 70 stran a obsahuje několik desítek kreseb Jana Konůpka.

Jan Konůpek 

Konůpkovo ex libris věnované Hofmeisterovi

Kontakt

PhDr. Jindřich Jirásek Alej Johanky z Rožmitálu 74
Starý Rožmitál
262 42 Rožmitál pod Třemšínem
jindrich.jirasek@email.cz