Hofmeister coby propagátor Brd

12.11.2017 16:17

AKTUALIZOVÁNO 15. listopadu:

Na sto historiků, vědců a badatelů se účastnilo dvoudenní vědecké konference Brdy - historie – krajina – lidé, která se konala v rožmitálském Podbrdském muzeu 14. a 15. listopadu. Rozsáhlý program, jehož součástí byla mimo jiné 31 přednáška a komentovaná prohlídka Cvokařského muzea, zahrnoval i proslov na téma turistika v 20. a 30. letech minulého století v Brdech.

Není od věci připomenout, že mezi světovými válkami to byl právě R. R. Hofmeister, kdo se nejvíce zasloužil o propagaci Brd, zejména Rožmitálska a Březnicka.

Například v knize Malebné toulky po Čechách vydané v roce 1923, jež obsahuje fejetony, které už před tím vzbudily velký ohlas u čtenářů Národních listů, popisuje Třemšín, Padrťské rybníky, Rožmitál i tok Vlčavy z Rožmitálu do Březnice, ale také místa v jižních Čechách a na Šumavě.

V předmluvě se sám sebe ptá: Kolik Čechů teď cestuje po vlasti? A hned zná odpověď: Proudy turistů se hrnou do Alp, k moři na jih a k moři na sever.

Ale Hofmeister nekráčel v jejich stopách:

„S holí v ruce vyšel jsem do našeho kraje a pokusím se vylíčit jeho krásy těm, kteří neběží s opičí napodobivostí za davem zlákaným módním heslem dne, ale zaníceni touhou, hledají tiché osamělé cesty, vedoucí ke skrytým útulkům krásy, neposkvrněné tisíciokým davem všedních duší.“

Črtu Údolím Vlčavy, ve které říčku popisoval jako romantický tok s mnoha dobrodužnými a divokými zákoutími, končí slovy: „Dnešní lidé touží po prožitcích v dálkách, zatímco ona divočinka zde doma v Čechách, u Rožmitálu, už pro ně tak lákavá není. Neboť jsou u nás lidé, na které působí „volání divočiny“, jen přichází-li z ciziny.“

Bohužel o Hofmeisterově permanentní úsilovné snaze přilákat turisty do Brd, nepadlo v přednášce na vědecké konferenci pořádané Státním oblastním archivem v Praze, ani slovo. Škoda.

Rožmitálská idylka se zámkem v pozadí

Záběr z konference

 

Kontakt

PhDr. Jindřich Jirásek Alej Johanky z Rožmitálu 74
Starý Rožmitál
262 42 Rožmitál pod Třemšínem
jindrich.jirasek@email.cz