Chytrá vrchnost

18.09.2017 20:07

V sobotu 16. září přinesl deník Právo zprávu, že katolická církev žádá dřevo, které bylo vytěženo státními Českými lesy od chvíle podání restitučního nároku do chvíle, kdy byly lesy církvi vydány. Takhle si zákon o církevních restitucích vykládá Metropolitní kapitula u sv. Václava v Olomouci. V pěti žalobách církev žádá za období 2013 – 2016 buď 51 milion korun náhrady, nebo vrácení vytěženého dřeva. Více na https://www.novinky.cz/domaci/449356-nova-klicka-cirkev-ziskala-lesy-navic-zaluje-stat-o-vytezene-drevo.html

Půtky o dřevo nejsou v historii ničím novým a zaznamenal je i R. R. Hofmeister. Dřevo z lesů na Rožmitálsku bylo totiž jádrem dlouholetého sváru rožmitálských měšťanů s Arcibiskupstvím pražským. Co se stalo?

V roce 1740 dospěla vrchnost k názoru, že je třeba na rožmitálském panství zrevidovat poddanské povinnosti, neboť do té doby platily ještě povinnosti poddaných z doby vlády Gryspeků. Byl tedy vytvořen nový urbář a hned byl také poprvé zaznamenán spor mezi církevním panstvem a rožmitálskými měšťany, který trval až do druhé poloviny 19. století a vzpomínky na něj dráždily Rožmitalany ještě při přípravě pozemkové reformy po založení Československé republiky.

Podstatou konfliktu bylo dřevo z panských lesů, které mohli Rožmitálští za určitých podmínek odebírat pro svou potřebu na palivo nebo jako stavební materiál. Tuto výsadu, jak uvádí příbramský okresní archiv, obdrželi jako náhradu za obecní les zabraný vrchností pro potřeby železných a skelných hutí poblíž dnešní obce Hutě pod Třemšínem a měla platit na věky. Novým urbářem však tato úmluva skončila. Hutecký les zůstal církvi a Rožmitalané zůstali bez dřeva.

Tuto historku a další šibalství církevní hospodářské vrchnosti v Rožmitále (solné clo, alejka, rybník Jez), která se snažila rožmitálské, tehdy nevzdělané, konšely napálit a připravit tak obec o rozsáhlé pozemky popisuje ve svém díle spisovatel Hofmeister. Kapitolu pod názvem Chytrá vrchnost, ale i jiná povídání z Rožmitálska si lze přečíst v Hofmeisterově monografii (viz https://www.staryrozmital.cz/nabidka-knih/r-r-hofmeister/ ).

Kontakt

PhDr. Jindřich Jirásek Alej Johanky z Rožmitálu 74
Starý Rožmitál
262 42 Rožmitál pod Třemšínem
jindrich.jirasek@email.cz