Autorství Cyrila Boudy potvrzeno

07.04.2016 23:18

Naposledy se vracíme ke knize kolektivu autorů Střední Brdy – hory uprostřed Čech. V publikaci jsou kromě úryvků ze životopisných Hofmeisterových knih i dvě ukázky z jeho knížky Extase, úžasy a vidění, která společně s prací Sto a jeden lovce dojmů představuje rožmitálského spisovatele jako autora symbolických a mystických obrazů snad inspirovaných dílem Otokara Březiny, kterého si velmi vážil.

V nové publikaci o středních Brdech nalezneme i pět ilustrací převzatých právě z knihy Extase, úžasy a vidění, o kterých autoři předpokládají, že jsou pravděpodobně dílem Cyrila Boudy. Jméno ilustrátora totiž není v knize uvedeno.

Tímto sdělujeme se stoprocentní jistotou, že devětatřicet ilustrací v Hofmeisterově knize Extase, úžasy a vidění je dílem Cyrila Boudy. V roce 1922, kdy kniha vyšla, bylo Boudovi jednadvacet a studoval Uměleckoprůmyslovou školu v Praze. Hofmeisterovi jej doporučil Oldřich Neubert, syn zakladatele smíchovské tiskárny V. Neubert a synové, která knihu vytiskla. O autorství kreseb je psáno v monografii R. R. Hofmeister – Nezasloužený osud průkopníka literární fantastiky na straně 135.

A pro ty, kterým tvrzení v monografii nestačí, předkládáme dopis Oldřicha Neuberta Hofmeisterovi, ve kterém reaguje na spisovatelovu výtku, že tiskárna zapomněla v knize uvést jméno ilustrátora. Přestože už Hofmeister u Neubertů žádnou jinou knihu nevydal, dopisoval si s Oldřichem až do své smrti v roce 1934.

Velevážený pane Hoffmeistře!

jsem potěšen, že výprava se zamlouvá, nyní činím se, abychom přímou i nepřímou propagandou co nejlépe „Extasi“ rozšířili.

Pan Bouda, ku podivu, se nemrzí, je to mnoho hodný člověk. Mne to rovněž mrzí. Zrovna tak jako to, že jste mne neráčil navštíviti v Praze, těším se, že to ale při té nejbližší příležitosti mi tu radost prokážete a přijdete i s p. synem, ženuška se též těší. (...)

Srdečně Vás zdraví a na shledanou se těší Vám upřímně oddaný

Oldřich Neubert

Dopis je uložen v literární pozůstalosti R. R. Hofmeistera č. 541 v literárním archivu Památníku národního písemnictví.

Kontakt

PhDr. Jindřich Jirásek Alej Johanky z Rožmitálu 74
Starý Rožmitál
262 42 Rožmitál pod Třemšínem
jindrich.jirasek@email.cz